Trilling

Home > Blog > Trilling

Veel mensen praten over trilling, hogere dimensies en verschillen in mensen. Dit soort visies zijn vaak gefundeerd op een vorm van hoogmoed, iets dat in deze maatschappij zit ingebakken. Praat maar eens met de gemiddelde basisschoolleerling, die begint over leesgroepjes en rekengroepjes, waarin het kind bij het hoogste groepje zit en waarin het kind wat minder goed is. Ongelijkheid en de beste willen zijn worden in onze maatschappij er met de paplepel ingegoten.

Wat is dan daadwerkelijk het verschil in trilling tussen mensen? Het gaat hier om de trilling van de ziel. De frequentie van de ziel gaat omhoog naarmate de kennis van de ziel omhoog gaat. Daar leven we dit hele leven voor, om te ervaren zodat we kunnen groeien in frequentie. Dat is hoe het werkt. Vandaar dat trillingsniveau makkelijk is om over te kletsen, maar het is alleen doen dat ervaring oplevert, dus praten houdt je alleen af van meer ervaring opdoen.

Iedereen weet, dat hoe meer je ervaart en leert over het leven, hoe meer je bescheiden wordt doordat je weet hoeveel deze wereld te bieden heeft en dus hoe weinig je eigenlijk weet.

De mensen met de hoogste trilling zijn meestal de stille wateren met diepe gronden. Degenen met een hoge trilling die wel praten en anderen advies bieden, of er zelfs hun werk van hebben gemaakt, zijn mensen met een typerende bescheidenheid.

In iedere generatie zijn er mensen met een trilling hoger dan die van anderen. Die verhouding is, in de tijd waarin zij leven, nodig.

Het grappige is dat juist díé mensen, in hun eigen tijdperk voor gek uitgemaakt worden en generaties later aanbeden worden. Beiden situaties zijn nutteloos en oordelen.

Zoek nu degenen met de juiste kennis en kijk hoe zij met deze tijd omgaan en leer daarvan. Zet ze niet op een voetstuk maar respecteer ze als iemand met veel kennis. Dát is wijsheid. Dát is nuttig.

Kijk maar naar Jezus. Toendertijd werd hij uitgejoeld langs de kruisweg door Jan met de Pet.

Nu wordt hij aanbeden door Jan met de Pet. Er wordt heel veel gedaan “in zijn naam” en alle teksten worden door “de knappe koppen” uitgelegd, op een manier die de knappe koppen handig voor zichzelf vinden.

In dergelijke perioden, waarin dergelijke personen opstonden, hadden mensen zich uit hun comfortzone laten halen door zo iemand, die logisch over grotere dingen praatte. De truc is om, af en toe, je eigen overtuigingen getest te laten worden door je omgeving. Dat is wat dergelijke mensen doen, ze brengen heilige huisjes en overtuigingen in kwestie en juist dát is dé test voor iedereen. Wil je wérkelijk groeien, of wil je alleen maar comfortabel jezelf in de overtuiging houden?

De wereld is dynamisch en overtuigingen statisch.

Overtuigingen zijn perspectieven waar we handelingen op baseren het is volkomen normaal. Het is wel van belang dat we die dynamisch houden en een houdbaarheidsdatum aan iedere overtuiging verbinden.

Hoe kan iemand van duizenden jaren geleden nu weten wat de overtuigingen uit deze tijd zijn?

Luister naar de visie van anderen, je hoeft het er niet mee eens of oneens te zijn, houd je eigen (geldende) visie er tegenaan en test die eigen visie, wie weet hoe je er van kunt groeien. Dat wil ook niet zeggen dat die ander verder of beter is dan jij, het wil zeggen dat de jij van vandaag een betere versie is van de jij van gisteren.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *